Omega 3 protiv starenja


28/07/2017 - 23:17
M.D.

Konzumacija dovoljne količine omega 3 masnih kiselina usporava starenje, pokazalo je istraživanje Univerziteta Kalifornija iz San Franciska, objavljeno u uglednom medicinskom časopisu JAMA.
Ranija istraživanja su ukazala da pacijenti koji imaju kardiovaskularna oboljenja, ukoliko uzimaju veliku količinu omega-3 masnih kiselina iz ribljeg ulja, žive u proseku duže od onih koji nemaju dovoljno omega-3 masnih kiselina u svojoj ishrani. Ali, ovo istraživanje je pokazalo da osim kardioprotektivnog efekta, omega 3 utiču na veću stabilnost tzv. telomera, struktura na krajevima hromozoma koji utiču na stabilnost i replikaciju hromozoma, a to su markeri starenja. Faktori okoline mogu da utiču na smanjenje dužinte telomera I time ubrzaju starenje, ali dovoljna količina omega-3 masnih kiselina štiti telomere od skraćivanja, a time I telo od prevremenog starenja.
Da podsetimo: značajan izvor omega 3 masnih kiselina jesu hladno presovana ulja, pre svega lan (oko 55%).